مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز
امروز: شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴  صفحه اصلی        ارتباط با ما       ورود مدیریت 
انتخاب بخش
Skip Navigation Links.
اخبار سایت
دانلود اسناد مناقصه پروژه تعمیرات ، بهسازی ساختمان ، هویزه طرح کوهورت - از تاریخ 93/10/6 تا 93/10/11 - هزینه خرید 200000 ریال بانک ملی - شماره حساب 2178372357003 بنام مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه
اسناد مناقصه دو مرحله ای فعالیت های بیمه ای (تکمیلی درمان، مسئولیت های حرفه ای پزشکان، شخص ثالث و بدنه آمبولانس، بیمه دانشجویی، آتش سوزی انبارها...) دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 93 -بازگشایی مرحله اول 93/10/07
اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران طبخ غذا در سال 93
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده مربوط به مزایدات اموال اداری ، پزشکی ، آهن آلات برخی از واحد های تابعه دانشگاه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 93/9/19 میباشد
دانلود اسناد استعلام سرشماری آمار مرکز بهداشت شرق اهواز در سال 93 از تاریخ 93/9/5 تا 93/9/7 هزینه خرید 200000ریال بانک ملی شماره حساب 2178372357003 بنام مدیریت خدمات پشتیبانی
مزایده اموال اسقاط اداری، پزشکی و آهن آلات برخی از واحدهای تابعه دانشگاه (بازگشایی در 93/09/23)
اصلاحیه اسناد مناقصه کیف بهداشتی بیماران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 93
---
اسناد مناقصه دو مرحله ای خرید کیف بهداشتی بیماران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 93 -بازگشایی پاکات مورخ 23/9/93
دانلود اسناد مناقصه فاز یک (سازه) احداث توسعه دانشکده دندانپزشکي در سال 93 ، از تاریخ 01/09/93 تا تاریخ 06/09/93 ، هزینه خرید اسناد 200000 ریال – بانک ملی – شماره حساب 2178372357003 – بنام مدیریت خدمات پشتیبانی - مخصوص شرکتهای رتبه 4 ابنیه و بالاتر
اسناد مزایده 4 دستگاه خودرو غیر فعال قابل پلاک گذاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال93
اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر برای بار دوم در سال 93
دانلود اسناد مناقصه احداث دیوار مرکز دارویی در سال 93 ، از تاریخ 10/8/93 تا تاریخ 17/8/93 ، هزینه خرید اسناد 200000 ریال – بانک ملی – شماره حساب 2178372357003 – بنام مدیریت خدمات پشتیبانی
اسناد تجدید مناقصه خرید،بارگیری،حمل،تخلیه و نصب یکدستگاه چیلر بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز- 93
اسناد برونسپاری بخش نوارنگاری قلب و شنوایی سنجی(نوزادان) بیمارستان رازی اهواز - 93
سایت های مرتبط
 
لیست فایل ها
شماره ردیف نام فایل نوع فایل حجم فایل
(کیلو بایت)
دریافت فایل
1 بیمارستان ابوذر DOC 1949 download
2 شبكه بهداشت درمان آبادان DOC 1938 download
3 شبكه بهداشت درمان انديمشك DOC 1937 download
4 بیمارستان امام DOC 1938 download
5 بیمارستان رازي DOC 1935 download
6 شبكه بهداشت درمان دزفول DOC 1943 download
7 شبكه بهداشت درمان رامهرمز DOC 1921 download
8 بیمارستان گلستان DOC 1939 download
9 بیمارستان سلامت DOC 1946 download
10 بیمارستان شفا DOC 1939 download
11 بیمارستان سينا DOC 1925 download
12 بیمارستان طالقاني DOC 1924 download
13 شبكه بهداشت درمان باغملك DOC 1938 download
14 شبكه بهداشت درمان بهبهان DOC 2061 download
15 معاونت دانشجويي DOC download
16 شبكه بهداشت درمان دشت آزادگان DOC 1936 download
17 شبكه بهداشت درمان ايذه DOC 1940 download
18 شبكه بهداشت درمان خرمشهر DOC 1939 download
19 شبكه بهداشت درمان لالي DOC download
20 شبكه بهداشت درمان مسجد سليمان DOC 1938 download
21 شبكه بهداشت درمان اميديه DOC 1941 download
22 شبكه بهداشت درمان شادگان DOC 1936 download
23 شبكه بهداشت درمان شوشتر DOC 1934 download
24 شبكه بهداشت درمان ماهشهر DOC 1935 download
25 شبكه بهداشت درمان آغاجاری DOC 1937 download
26 دانشکده پرستاری آبادان DOC 1932 download
27 رامشیر DOC 1935 download
28 شبكه بهداشت درمان شوش DOC 1939 download
29 بیمارستان ابوذر از تاریخ 1/8/87 لغایت30/12/87 DOC download
30 دانشجویی88 DOC 1114 download
31 اسناد مناقصه طبخ غذا پانسیون هیأت علمی مشهد در سال 1388 DOC 327 download
32 ehdase-markaze1-ramhormoz ZIP download
33 طبخ غذا دشت آزادگان - بار دوم - 18/6/88 DOC 1940 download
34 طبخ غذا شبکه اندیمشک در سال 89 DOC 2120 download
35 طبخ غذا بیمارستان گلستان در سال 89 DOC 2123 download
36 طبخ غذا بیمارستان رازی در سال 89 DOC 2132 download
37 طبخ غذا بیمارستان سلامت در سال 89 DOC 2107 download
38 طبخ غذا شبکه بهبهان در سال 89 DOC 2148 download
39 طبخ غذا دانشکده علوم پزشکی دزفول درسال 89 DOC 2110 download
40 طبخ غذا شبکه دشت آزادگان در سال 89 DOC 2127 download
41 طبخ غذا شبکه دزفول در سال 89 DOC 2117 download
42 طبخ غذا در شبکه شوش در سال 89 DOC 2111 download
43 طبخ غذا شبکه شوشتر در سال 89 DOC 2095 download
44 طبخ غذا بیمارستان ابوذر در سال 89 DOC 1918 download
45 طبخ غذا بیمارستان شفا در سال 89 DOC 2140 download
46 طبخ غذا بیمارستان طالقانی در سال 89 DOC 1891 download
47 طبخ غذا شبکه آبادان در سال 89 DOC 1917 download
48 طبخ غذا بیمارستان امام خمینی اهواز(ره) در سال 89 DOC 1947 download
49 طبخ غذا شبکه باغملک در سال 89 DOC 1910 download
50 طبخ غذا شبکه ایذه در سال 89 DOC 1882 download
51 طبخ غذا شبکه خرمشهر در سال 89 DOC 1876 download
52 طبخ غذا شبکه مسجدسلیمان در سال 89 DOC 1950 download
53 طبخ غذا شبکه رامهرمز در سال 89 DOC 1879 download
54 طبخ غذا بیمارستان سینادر سال 89 DOC 2106 download
55 طبخ غذا شبکه ماهشهر در سال 89 DOC 2106 download
56 طبخ غذا شبکه امیدیه در سال 89 DOC 2103 download
57 طبخ غذا دانشکده پرستاری آبادان در سال 89 DOC 2108 download
58 طبخ غذا شبکه شادگان در سال 89 DOC 2117 download
59 طبخ غذای معاونت دانشجویی فرهنگی سال 89 DOC 1358 download
60 طبخ غذای بیمارستان رازی -سال 89 DOC download
61 اسناد مناقصه طبخ غذا معاونت دانشجویی (سلف سرویس)- در سال 89 مرحله دوم DOC 1359 download
62 اسناد مناقصه امور طبخ غذا معاونت دانشجویی(سلف سرویس دانشگاه)_89-90 DOC 434 download
63 اسناد دانشجویی DOC 434 download
64 khadamateedari-pajooheshi89 ZIP download
65 khadamate parastari-b.emam89 DOC download
66 اسناد مناقصه طبخ غذا سلف سرویس دانشجویی در سال 1389- 20/5/89 DOC 1360 download
67 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهبهان- برای بار دوم DOC 2131 download
68 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه اندیمشک در سال 90 DOC 1463 download
69 اسناد مناقصه طبخ غذا بیمارستان گلستان در سال 90 DOC 1444 download
70 اسناد مناقصه طبخ غذا بیمارستان رازی در سال 90 DOC 1434 download
71 اسناد مناقصه طبخ غذا بیمارستان سلامت در سال 90 DOC 1436 download
72 اسناد مناقصه طبخ غذا بیمارستان سینا در سال 90 DOC 1436 download
73 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه بهبهان در سال 90 DOC 1442 download
74 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه دشت آزادگان در سال 90 DOC 1435 download
75 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه ماهشهر در سال 90 DOC 1435 download
76 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه امیدیه در سال 90 DOC 1433 download
77 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه شادگان در سال 90 DOC 1435 download
78 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه شوش در سال 90 DOC 1433 download
79 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه شوشتر در سال 90 DOC 1434 download
80 اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه آبادان در سال 90 DOC 2102 download
81 اسناد مناقصه طبخ غذا بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در سال 90 DOC 1968 download
82 اسناد مناقصه طبخ غذا معاونت دانشجویی در سال 90 DOC 1269 download
83 طبخ غذا بیمارستان ابوذر در سال 90 DOCX 247 download
84 طبخ غذا بیمارستان طالقانی در سال 90 DOCX 249 download
85 طبخ غذا باغملک در سال 90 DOCX 257 download
86 تجدید مناقصه-اسناد مناقصه طبخ غذا شبکه ایذه در سال 90 DOCX 247 download
87 طبخ غذا ایذه در سال 90 DOCX 251 download
88 طبخ غذا خرمشهر در سال90 DOCX 247 download
89 طبخ غذا مسجد سلیمان در سال 90 DOCX 257 download
90 طبخ غذا پرستاری آبادان در سال 90 DOCX 249 download
91 طبخ غذا رامهرمز در سال 90 DOCX 247 download
92 طبخ غذ شفا در سال 90 DOCX 247 download
93 تجدید طبخ غذا شبکه خرمشهر در سال 90 DOCX 248 download
94 تجدید طبخ دانشکده پرستاری آبادان در سال 90 DOCX 249 download
95 تمدید مهلت - اسناد مناقصه امور طبخ غذا معاونت دانشجویی(سلف سرویس دانشگاه )89-90 DOC 1269 download
96 scan-behbehan-90 DOC download
97 ct-scan-ramhormoz-90 DOC download
98 اسناد مناقصه طبخ غذا دانشکده پرستاری آبادان در سال 90 - برای بار دوم DOC 1465 download
99 اسناد مناقصه طبخ غذای شبکه مسجدسلیمان برای بار دوم در سال 90 DOC 1478 download
100 اسناد مناقصه طبخ غذا بیمارستان ابوذر- برای بار دوم- بصورت محدود DOC 1470 download
101 اسناد مناقصه خرید غذای بیمارستان رازی در سال 91 DOC 1662 download
102 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان طالقانی در سال 91 DOC 1725 download
103 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در سال 91 DOC 1726 download
104 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شوشتر در سال 91 DOC 1697 download
105 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان ماهشهر در سال 91 DOC 1725 download
106 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان رامهرمز در سال 91 DOC 1724 download
107 اسناد مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا شبکه اندیمشک در سال 91 DOC 1701 download
108 اسناد مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذای شبکه باغملک در سال 91 DOCX download
109 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان گلستان در سال 91 DOCX download
110 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه امیدیه در سال 91 DOCX download
111 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا در سال 91 DOCX download
112 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سلامت اهواز در سال 91 DOC 1733 download
113 tاسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شفا در سال 91 DOC 1734 download
114 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان دشت آزادگان در سال 91 DOC 1738 download
115 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شادگان در سال 91 DOC download
116 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شادگان در سال 91 DOC 1711 download
117 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه باغملک در سال 91 DOC 1675 download
118 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیغ غذا بیمارستان گلستان در سال 91 DOC 1724 download
119 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه امیدیه در سال 91 DOC 1685 download
120 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا در سال 91 DOC 1693 download
121 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه آبادان در سال 91 DOC 1738 download
122 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان ابوذر در سال 91 DOC 1739 download
123 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 91 DOC 1739 download
124 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه ایذه در سال 91 DOC 1737 download
125 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه مسجدسلیمان در سال 91 DOC 1739 download
126 اسناد تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان شادگان در سال 91 DOC 1714 download
127 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشگاه اروند آبادان در سال 91 DOC 1643 download
128 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال 91 DOC 1683 download
129 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهبهان-91 DOC 1727 download
130 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی در سال 91 DOC 1197 download
131 اسناد ماقصه خرید و توزیع غذا دانشکده پیراپزشکی بهبهان DOC 1608 download
132 سینا DOCX 28 download
133 ???? DOCX download
134 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی ابوذر اهواز در سال 92 DOCX 267 download
135 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان گلستان در سال 92 DOCX 268 download
136 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا اهواز در سال 92 DOCX 269 download
137 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سینا اهواز در سال 92 DOCX 268 download
138 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان مسجدسلیمان در سال 92 DOCX 268 download
139 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه رامهرمز در سال 92 DOCX 268 download
140 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه شوشتر در سال 92 DOCX 268 download
141 اسناد مناقصه خرید غذای بیمارستان رازی در سال92 DOCX 258 download
142 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان امیدیه در سال 92 DOCX 268 download
143 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در سال 92 DOCX 268 download
144 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت و درمان باغملک در سال 92 DOCX 269 download
145 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستانهای دانشکده بهبهان در سال 92 DOCX 568 download
146 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز در سال 92 DOCX 269 download
147 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان طالقانی اهواز در سال 92 DOCX 269 download
148 سناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سلامت اهواز در سال 92 DOCX 269 download
149 سناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان دشت آزادگان در سال 92 DOCX 273 download
150 سناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان ایذه در سال 92 DOCX 268 download
151 اسناد مناقصه خرید و توزیع غذای بیمارستان رازی در سال 92 DOC 1638 download
152 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا واحد بین الملل اروند ابادان در سال 92 DOCX 265 download
153 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال 92 DOCX 262 download
154 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت فرهنکی و دانشجویی در سال 92 DOCX 213 download
155 اسناد مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان دانشکده بهبهان -92 DOCX 263 download
156 app_code DLL download
157 app_code DLL 12 download
158 Persia DLL 24 download
159 login ASPX 0 download
160 login.aspx CS download
161 login.aspx VB download
162 اوراق ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی PDF 119 download
163 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان گلستان در سال 93 RAR 1059 download
164 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستانهای خاتم الانبیاء و الهادی شوشتر در سال 93 RAR 1058 download
165 اسناد مناقصه خرید و توزیع غذا بیمارستان سینا در سال 93 ZIP 964 download
166 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا واحد بین الملل اروند در سال 93 ZIP 1006 download
167 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی ابوذر در سال 93 ZIP 1026 download
168 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا در سال 93 ZIP 1026 download
169 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان22بهمن شبکه بهداشت درمان مسجدسلیمان در سال 93 ZIP 1027 download
170 اسناد مناقصه خرید و توزیع غذا بیمارستان رازی در سال 93 RAR 689 download
171 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان اندیمشک در سال 93 RAR 753 download
172 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان باغملک در سال 93 RAR 1013 download
173 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان امیدیه در سال 93 RAR 1001 download
174 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان طالقانی اهواز در سال 93 RAR 1004 download
175 مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی(ره)-93 RAR 1132 download
176 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان رامهرمز در سال 93 ZIP 1026 download
177 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سلامت در سال 93 ZIP 1027 download
178 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان دشت آزادگان در سال 93 ZIP 1024 download
179 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا شبکه بهداشت درمان ایذه در سال 93 ZIP 1024 download
180 اسناد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال 93 RAR 888 download
181 aluminum-razi-4-92 PDF download
182 esqat-razi-4-92 PDF download
183 اسناد مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت فرهنگی و دانشجویی در سال 93 RAR 1306 download
184 تجدید مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا واحد بین الملل اروند برای بار دوم در سال 93 ZIP 1323 download
185 ارزیابی کیفی مناقصه گران طبخ غذا در سال 1393 PDF 1152 download
186 ??????? ???? ?????? ???? ??? ??? ?? ??? 1393 PDF download
187 arzyabi keifi peymankaran tabkh 1393 PDF 1152 download